Kategorie: Záhadné pojmy

Nadhodili jste před člověkem z oboru, že chcete vydat knihu a on na vás vychrlil 20 vět, ze kterých jste rozuměli jen spojkám a předložkám? Přeložím vám to do češtiny!

čaroděj

Redaktor nebo korektor?

Redaktor je člověk, kterého si najmete, aby váš text „splavnil“, upravil do lépe čitelné formy. Redaktor opraví kostrbaté formulace, špatný slovosled, nevhodně nebo příliš často použitá slova a ohlídá, aby se Iveta na konci nejmenovala Yveta. Když uvidí nějakou pravopisnou chybu, opraví ji, ale není to to, na co se soustředí. Korektor opravuje chyby. Opraví špatné „i/y“, překlepy, chybějící...

čaroděj

Doporučená cena – DPC

Záhadná zkratka DPC označuje tu cenu, za kterou by se kniha měla prodávat, a určujete ji vy. Měli byste ale nejdřív trochu počítat. DPC totiž není váš čistý zisk: musíte odečíst náklady a počítat se zdaněním, a pokud používáte distribuci, tak také podíl distributora. Takže si uvedeme konkrétní příklad: Kniha formátu A5, má 170 stran v pevné vazbě a vydali jste...

čaroděj

Distribuce

Distribuční firmy jsou tím, kdo dostane knihu od vás až na knižní pulty. Nejzásadnější informace je, že nejednají s jednotlivci, partnerem jsou pro ně pouze nakladatelství. Pokud tedy chcete knihu vydat zcela sami, s největší pravděpodobností se do distribuce vůbec nedostanete. Distributoři si berou 53–58 % z koncové ceny. Ale to není jejich zisk. Dělí se o něj s knihkupcem. Distributoři ze své...

čaroděj

Anotace

Anotace je stručná charakteristika knihy. Je to popis, co má čtenář od knihy čekat. Anotace je jedna z úplně nejdůležitějších věcí, jaké ke knize patří. Provází knihu na její pouti po světě jako stín. Na základě anotace distributoři odhadují, jak se bude kniha prodávat a podle toho si objednávají počet kusů na sklad. Poté se podle ní rozhodují knihkupci, jaké...

čaroděj

ISBN

Co to je a proč ho potřebujete ISBN (International Standard Book Number) je jednoznačné identifikační číslo knihy. Musí jej mít (zjednodušeně) každá kniha, která je určena i pro veřejnost, doslova – „Pro účely tohoto zákona se veřejným šířením rozumí zpřístupnění neperiodické publikace individuálně neurčenému okruhu osob.“ Pokud knihu chcete rozdat jen lidem, které znáte, případně jde o propagaci...