Vrchní stratég Mistr Sun vydává knížku II.

Minule to bylo jen pro zahřátí. Tentokrát tnu s Mistrem Sunem do živého. Kdo občas nesvádí se svým „vnitřním vojákem“ bitvy a šachové partie, abych ho přiměl k poslušnosti?

Bez poslušného vojska nelze vyhrát žádnou bitvu a pokud se nenaučíme sami sebe poslouchat, jsme odsouzeni jen k nezdarům. Příprava je sice důležitá, ale pokud není, kdo by plány realizoval, nebude nám k ničemu.

Co by pravil Mistr Sun, kdyby jeho oborem bylo vydávání a propagace knih? Druhá a klíčová část je tu!

kniha

Disciplína

“Taktické vedení vojska znamená výhodu, vedení neukázněného houfu hrozbu.”

(Umění války, VI. – Slabé a silné stránky)

“Jsi-li shovívavý, ale nedokážeš prosadit svou autoritu, laskavý, ale nedokážeš vynutit plnění vlastních rozkazů a neumíš si zjednat pořádek, pak budou tví vojáci jako rozmazlené děti a nic s nimi nepořídíš.”

(Umění války, X. – Krajina)

Nejdříve si zjednejte kázeň ve vojsku: Jak dobře dokážete poslouchat sami sebe? Umět se poslouchat je základ úspěchu, jinak hážete sami sobě klacky pod nohy. K čemu je, že si něco vysníte, pokud to pak nedodržujete?

Pokud si usmyslíte, že budete propagovat 30 minut 3x týdně, je důležité to bez výjimky dodržovat minimálně první měsíc, pak se z toho pomalu začne stávat zvyk. Právě tento první měsíc je většinou klíčový.

* * *

“Vedou-li silné vojáky slabí důstojníci, výsledkem bude nekázeň. Vedou-li silní důstojníci slabé vojáky, vojsko se zhroutí.”

(Umění války, X. – Krajina)

Chcete-li dosáhnout úspěchu, je třeba trénovat oba – svého vnitřního vojáka i velitele: máte svou rozumnou část, velitele, a svou instinktivní část, která má strach, je pohodlná a hledá výmluvy – vojáka. Potřebujete se naučit si rozkázat (jasně a konkrétně formulovat, co chcete) i se poslechnout (vykonat kroky vedoucí k předsevzanému cíli bez zdržování, výmluv a prokrastinace).

* * *

“Je-li vojevůdce slabý a nemá dostatečnou autoritu, jsou-li jeho rozkazy nejasné a velitelé a vojáci nemají pevně stanovené povinnosti, formují-li se šiky bez jasného záměru, výsledkem je naprostý zmatek.”

(Umění války, X. – Krajina)

Když někam jdete, musíte vědět kam, jinak vám ani mapa nepomůže, a základem jakéhokoli úspěchu je mít co nejkonkrétněji stanovený cíl. Ne si jen něco nejasně přát, ale přesně si určit Proč, Co, Kolik a Dokdy. Pak budete přesně vědět, kam míříte a budete moci zvolit správné prostředky, které vás do cíle dopraví. Jinak bude váš “vnitřní voják” těkat bezcílně od úkolu k úkolu a na výsledky budete čekat marně.

* * *

“Ačkoliv unáhlenost se v boji nevyplácí, nelze uvážlivost zaměňovat s otálením.”

(Umění války, kap. II. – Vedení boje)

Někdy nám hrozně dlouho trvá, než se do něčeho pustíme. Často do něčeho nového, co ještě neumíme. Pak se vymlouváme, že ještě čekáme na tohle nebo támhleto, čas běží a my můžeme propást ten správný moment.

Na nic nečekejte, pusťte se do svých úkolů HNED. Dopracujete a vyladíte je pak za běhu. Hlavně to už spusťte!

* * *

“Duch vojáka je ráno nejpohotovější, v poledne ochabuje a k večeru již nemyslí na nic jiného, než na návrat do tábora.”

(Umění války, VI. – Slabé a silné stránky)

Každý jsme jiný, ale já to mám stejně: Nejdůležitější úkoly si splním hned ráno jako první. Jednak jsem nejčerstvější a jednak by se mohlo stát, že mi něco změní program a už se k nim nedostanu. Čím náročnější prací pro vás propagace je, tím dřív si ji splňte. Uděláte ji lépe a navíc budete odměněni pocitem, že to nejnáročnější už máte za sebou.

* * *

“Být blízko cíle, ačkoli nepřítel se dosud nepřiblížil, klidně vyčkávat, zatímco protivník namáhavě postupuje a bojuje, mít dostatek jídla, zatímco protivník strádá hlady, v tom spočívá umění dobře hospodařit s vlastními silami.”

(Umění války, VI. – Slabé a silné stránky)

Když budete všechno dělat včas, budete mít rezervu na nečekané překážky a na to, když něco půjde pomaleji, než jste čekali. Sezónní propagaci začněte připravovat aspoň tři měsíce předem. Než vydáte knihu, dělejte už půl roku předem rozruch na internetu, ať lidé vědí, že to chystáte. Než bude kniha v obchodech, udělejte předobjednávky a shrábněte tak rané prodeje. Nedělejte nic až na poslední chvíli, stojí to víc energie (a taky to nemusí vyjít)!

kniha

Propagace

“Dosáhnout vítězství jen v případě, že je cesta k němu osvědčená, není znakem skvělého vojevůdce.”

“Ten, kdo byl v dávných dobách zván skvělým válečníkem, nejen vítězil, ale především vynikal schopností dosáhnout vítězství co nejsnadněji.”

(Umění války, IV. – Úvahy o taktice)

Když je něco osvědčené, dokáže to každý. Kdyby existoval jeden, vždy fungující model propagace knihy, jako “udělej tyto tři věci a tvoje kniha se začne prodávat”, dělal by to každý a přestalo by to fungovat. Chcete-li mít rozumné prodeje, musíte se zkrátka stát marketéry. Zkoušejte spoustu nových věcí a sledujte, jaký mají úspěch, a pak se soustřeďte na ty, které vám dají nejmíň práce a nejlepší výsledky.

Vím, že se to asi učit nechcete. Že byste chtěli jenom psát. Ale pak budete mít plný sklep neprodaných knih… Ve skutečnosti nechcete jen psát, ale chcete, aby vás lidé četli, ne? Jinak byste knihu mohli nechat v šuplíku. Ale pokud k nim knihu nedokážete dostat, tak se to nestane. Takže…

* * *

“Kdo se snaží zvítězit v bitvách a završit útoky úspěchem, ale neusiluje o zdokonalení, mrhá časem a nikam nedospěje.”

(Umění války, XII. – Útok ohněm)

…neustále se snažte o zdokonalení, hlavně sebe sama. Učte se novým věcem, čtěte knihy, když v něčem nevíte, jak na to, najděte si návod. Když budete cítit, jak rostete a jste rok od roku schopnější, bude vás to bavit.

* * *

“Vojevůdce je oporou státu. Pokud je po všech stránkách dokonalý, bude stát silný, má-li nedostatky, bude zranitelný i stát.”

(Umění války, kap. III. – Útok léčkou)

Vaše prodeje jsou takové, jací jste vy. Pokud svou knižní propagaci vedete dobře, děláte ji pravidelně, zkoušíte různé taktiky a pak se soustředíte na ty, které fungují, máte i slušné prodeje. Pokud si myslíte, že se kniha prodá sama, je to jako místo tažení nechat své vojsko bloumat krajem bez velitele. Možná sem tam ukořistí slepici, ale nevyhraje žádnou bitvu. Jak se prodává kniha se dozvíte v tomto eBooku.

* * *

“Znáš-li nepřítele i sám sebe, můžeš bez obav svést sto bitev. Pokud znáš sebe, ale nikoliv nepřítele, jednou vyhraješ a podruhé prohraješ. Jestliže neznáš ani sebe ani nepřítele, prohraješ v každé bitvě.”

(Umění války, kap. III. – Útok léčkou)

Abyste mohli dělat propagaci dobře, měli byste se nejdřív perfektně zorientovat: Znát svou knihu, cílovou skupinu, to, v čem je pro tyto čtenáře kniha největším přínosem a dokázat jim to srozumitelně sdělit, měli byste vědět, jaké podobné knihy jsou na trhu a v čem je ta vaše lepší, jakou má proti nim výhodu. Pak už je poměrně snadné vymyslet funkční strategii.

* * *

“Ač je v hudbě pouze pět tónů, jejich kombinací vznikne tolik melodií, že si je všechny nikdo nevyposlechne ani za celý život.

Ač je jen pět hlavních barev, modrá, žlutá, červená, bílá a černá, jejich kombinací vznikne tolik odstínů, že je všechny nikdo nespatří ani za celý život.

Ač je jen pět hlavních chutí, kyselá, ostrá, slaná, sladká a hořká, jejich kombinací je tolik, že je všechny nikdo neokusí ani za celý život.”

(Umění války, V. – Nasazení sil)

Základních ingrediencí, ze kterých se míchá úspěšná propagace, je mnohem víc, než jen pět. Internet nám dal do rukou nukleární zbraně hromadného budování zájmu o náš produkt, tedy knihu. A jejich kombinací je, jak by řekl Mistr Sun, “deset tisíc”, což znamená “nekonečno”.

Máte v rukou nekonečné možnosti. Žádný autor v historii takové neměl. Pokud neuspějete dnes, kdy vám všechno hraje do karet, zřejmě byste to nedokázali ani nikdy jindy. Nejsem jasnovidec (jen sleduji ekonomické cykly) ale odhaduji, že lepší podmínky – mír, konjunkturu (rostoucí trh plný optimistů) a internet plný nástrojů, návodů a levné reklamy zadarmo ve stejnou chvíli – už nemusí znovu nastat.

Jak si propagaci namícháte, takovou ji budete mít. Já se vám snažím ukazovat možnosti, které máte nebo které se právě otvírají. Neexistuje jedna správná cesta a každý by si tu svou měl vytvořit podle své povahy a možností.

Nenechte se zahltit možnostmi a nástroji. Vyberte si pár nejnadějnějších, které vám nejvíc vyhovují, a staňte se experty v jejich používání a kombinujte je tak, aby se jejich účinek doplňoval. Vytvořte si svou vlastní cestu podle toho, co právě vám bude fungovat.

* * *

“Obratný válečník očekává výsledky na základě sladění sil, nespoléhá příliš na jednotlivce. Proto si dokáže vybrat správné muže a použít své síly v úplné souhře.”

(Umění války, V. – Nasazení sil)

Úspěšná propagace sestává z tisíce malých krůčků, které postupně způsobí, že se správný čtenář o knize dozví, zaujme ho, snadno o ní najde dostatek informací a nakonec si ji “donese až k pokladně”. Celá tato cesta je roubena tím, že se k němu informace dostávají opakovaně a vždycky ho o kousek pošoupnou k vašemu cíli – nákupu.

* * *

“Zdržuje-li se vojsko v těsné blízkosti, rostou ceny.”

(Umění války, kap. II. – Vedení boje)

Tam, kde knihy inzeruje každý, pravděpodobně nejvíc zaplatíte a budete mít největší konkurenci. A propagovat se dá i úplně zadarmo. Stejně se z poctivé práce nevykoupíte, jen vyhodíte peníze. Nepřetlačujte se s ostatními v knižních letácích a snažte se nalézt vlastní cestu, najít svého gatekeepera a cílovou skupinu a soustřeďte se na ně. Budete tak mít mnohem větší díl jejich pozornosti, než kdybyste se o ni museli dělit.

Dokázali byste najít nějaké další, pro naše účely relevantní vyjádření, které jsem vynechal? A která část na vás sedí nejvíc, která Vás třeba i „ťala do živého“? Podělte se v komentářích!

 

Kam pokračovat: Propagace knih a strategické sobectví

.

Nebuďte na to sami! Připojte se do facebookové skupiny Jak si vydat knihu, a jak ji i prodat

Váznou prodeje vaší knihy? Možná se vám budou hodit rady Jak prodávat knihu

Hledáte nakladatelství s nejlepšími podmínkami? Co třeba KLIKA?

Zpět na titulní stránku blogu

Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *